РАБОТНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК  9:00 - 18:00

Вътрешни правила за администриране на лични данни ЕДЕЛВАЙС МКM ЕООД , ЕИК204785664, ЦЕНТЪР ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИКато администратор на лични данни ЕДЕЛВАЙС МКM ЕООД , ЕИК ,204785664, ЦЕНТЪР ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ  поддържа и регистър на дейностите по обработването в писмена или електронна форма. Регистърът трябва да съдържа информация:
 • какви лични данни се обработват – Всички които се съдържат документите за превод
 • за какви цели се обработват –за нуждите на превода
 • къде се съхраняват личните данни – в служебния лаптоп защитени с парола
 • за какъв период от време ще се съхраняват – докато се преведат документите и след това се изтриват
 • кои са ползватели и получатели на личните данни –преводач с клетвена декларация към МВнР
 • какви са предприетите мерки за сигурност – криптиране с парола на документите в компютъра.


Как ще бъдат защитени правата на потребителите?

Регламентът предвижда и нови права на физическите лица, които трябва да спазвам при обработването на лични данни, като:
 • достъп до личните данни;
 • информираност;
 • коригиране, ако данните са неточни;
 • изтриване на личните данни или правото “да бъдеш забравен”- с протокол
 • ограничаване обработването на лични данни;
 • преносимост на личните данни,
 • право на възражение спрямо обработването на лични данни.

Процедура за унижожаване на лични данни АДМИНИСТРИРАНИ ОТ ЕДЕЛВАЙС МКM ЕООД, ЕИК 204785664, ЦЕНТЪР ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

Като администратор на лични данни ЕДЕЛВАЙС МКM ЕООД , ЕИК ,204785664, ЦЕНТЪР ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ  поддържа: „Процедура за унищожаване с протокол на администрираните лични данни в писмена или електронна форма”.
Процедура:
 • Личните данни –т.е. всички документи за превод които са на електронен носител се изтриват необратимо със специализиран софтуер: Glary Utilities,  от паметта на компютъра на който са обработвани  веднага след приключване на поръчката за превод и издаване на преведените документи на хартиен носител на клиента.
 • Несполучливите или други копия на оригинали на всички документи оставени ни от клиента за превод се унищожават механично с офис машина – „шредер”
 • За какъв период от време ще се съхраняват – докато се преведат документите и след това се изтриват от компютъра или  унищожават механично, ако са копия на хартиен носител, с офис машина – „шредер”- веднага след приключване на поръчката за превод и издаване на вече преведените документи на хартиен носител на клиента.
 • Какви са предприетите мерки за сигурност:
 • Криптиране с парола и изтриване на готовите документи в компютъра,
 • Механичното унищожаване със офис машина – „шредер”- на несполучливите или други копия на оригинали на всички документи оставени ни от клиента за превод се извършва в обезопасено с метални врати и секретни ключове помещение на фирмата под ключ с протокол за унищожаване.
   
Ами ако има нарушение на сигурността на личните данни?

Ако установя, че е налице нарушение на сигурността на личните данни, трябва да уведомя КЗЛД не по-късно от 72 часа след като съм разбрал за него, както и да лицето, чиито лични данни за засегнати. Мое задължение е и да документирам нарушението, т.е. как е настъпило то, какви са последиците и какви действия съм предприел, за да се справя с нарушението.

Позвънете на:

0898 531 536

Image
Работно време
 • Пон - Петък
 • Събота
 • Неделя
4400 Пазарджик, Бул.”Ген. Гурко”,№ 10, вх.А, партер